Za dotaz nic nedáte
Váš e-mail:
Váš telefon:
Město/obec:*
Vzkaz:

Jak na zateplení stropu

9. prosince 2016

V předchozím článku jsme se věnovali izolaci fasády. Teď si podrobně přiblížíme, jaké jsou možnosti, výhody a nevýhody jednotlivých variant zateplení stropu. Zateplení stropu je obecně velmi účinné, s okamžitým efektem.

Izolace stropu

Skládaná izolace

Používá se takzvaná roštová vata, která se vkládá na izolovaná místa. Například mezi krokve střechy v případě vestavěného podkroví nebo na podlahu půdy tak, aby teplo neutíkalo stropem, což je největší ztráta tepla u všech domů. Skládaná izolace má jednoho společného jmenovatele a to je nízká pořizovací cena. Bohužel cena u tohoto produktu také odpovídá kvalitě zateplení. Při skládání do plochy totiž často zůstávají mezi rošty mezery (stačí i malé), ve kterých vznikají tepelné mosty a těmi masivně uniká teplo z vytápěných prostor.

 

Stříkaný polyuretan

Jak již z názvu vyplývá, jedná se o polyuretanový výrobek, který je aplikován stříkáním. Stříká se především mezi krokve střechy, ale i na podlahu půdy. Izolace perfektně izoluje, ale je difusně uzavřená. Cena měkkého stříkaného polyuretanu se pohybuje od 2500-3500 Kč/m3, cena za tvrdou pěnu se pohybuje okolo 6000/m3. U tohoto druhu izolace je problematická protipožární třída.

 

Foukaná izolace

Foukanou izolaci můžeme rozdělit na několik druhů, ale způsob aplikace zůstává pro všechny materiály stejný. Aplikuje se speciálním strojem, který pomocí vzduchu fouká daný izolant na místo.

Výhody foukané izolace:

– rodinný dům je zaizolovaný za 3. hod.,

– vynikající tepelně izolační vlastnosti, aplikace je jednoduchá i při těžko dostupných konstrukcích,

– izolant nesléhá a má nejlepší protipožární vlastnosti,

– zatížení konstrukce je velice nízké,

– materiál je difuzně otevřený (paropropustný),

– zákazník kupuje přesné množství izolace na velikost izolované plochy (nezbývá nevyužitý materiál).

Foukanou izolaci můžeme aplikovat dvěma způsoby :

Aplikace do dutiny – nejčastější varianta je do dutiny trámového stropu, kdy se izolant dostává nejblíže vytápěným prostorám, čímž je izolace nejefektivnější. Tuto dutinu lze jen velmi těžko izolovat skládanou izolací. V případě izolace dutiny roštovou vatou je nutné demontovat pochozí podlahu půdy. Dále je možno některé izolanty aplikovat do dutin svislých nebo šikmých. Zejména Supafil Loft 045 je pro izolaci svislých a šikmých dutin ideální, jelikož má třídu sléhavosti S1 = sléhavost je menší než 1 % (to znamená, že materiál nesléhá). Například foukaná celulóza sléhá do 20 %.

Na volnou plochu – aplikuje se na volnou plochu půdy (např. vazníková konstrukce střechy, zavěšené sádrokartony). Materiál se fouká na podlahu půdy a vytvoří se revizní lávka k výlezům na střechu. Je možné si případně záklopem vytvořit dutinu, resp. pochozí plochu/podlahu půdy.