Novinky

Poškozený krov opravit nebo vyměnit za nový?

Je nákladnější poškozený krov vyměnit za nový nebo jej opravit a jak moc je náročné opravit krov napadený dřevokaznými škůdci?
Abychom si mohli na otázky odpovědět, je nezbytné odborné posouzení stavu dřevěné střešní a stropní konstrukce. Podle rozsahu jejich poškození, resp. napadení dřevokaznými škůdci nebo mechanického poškození, určíme rozsah a náročnost nutných oprav a zda bude lepší krov zrekonstruovat, nebo vyměnit za nový.

Posted in Novinky | Leave a comment

Záchrana roubenky v okrese Nymburk

V okrese Nymburk jsme realizovali opravu celé konstrukce roubeného stavení, které bylo v havarijním stavu. Konstrukce byla rozsáhle aktivně napadena dřevokazným hmyzem, rovněž zde byla přítomnost rozsáhlé hniloby a mezitrámová mazanina byla vypadaná. Nejprve jsme udělali demontáž podlahových prken a odstranili veškerou původní mazaninu. Provedli jsme odbornou výměnu napadených trámů v devastujícím stádiu, s ohledem na daný profil prvků, opracování a druh dřeva. Na všechny původní dřevěné prvky jsme aplikovali tlakovou hloubkovou injektáž, která 100% likviduje dřevokazný hmyz ve všech stádiích jeho vývoje a působí preventivně proti plísním a dřevokazným houbám v latentním stádiu. Aplikovali jsme nástřiky na všechny dřevěné prvky metodou, která zajišťuje jednak likvidaci veškerých forem dřevokazných škůdců na povrchu dřevěných profilů, a jednak zajišťuje proniknutí roztoku do výsušných prasklin, mezer a výletových otvorů v dřevěných konstrukcích a zajišťuje dlouhodobou ochranu vůči biotickým činitelům. Poté jsme provedli chemické zpevnění povrchu trámů a finální zakonzervování povrchu dřeva, které znemožňuje sublimaci funkčních přípravků z ošetřených prvků a […]

Posted in Novinky | Leave a comment

Záchrana unikátního krovu střechy na soukromém objektu v okrese Kladno

Dostali jsme důvěru a možnost se účastnit na záchraně opravdu unikátní střešní dřevěné konstrukce krovu v havarijním stavu. Pracovat na její rekonstrukci (odbornou výměnou dřevěných prvků v devastovaném stavu) byla pro nás další příležitost, jak dělat to, co nám dává smysl a současně je efektivní pro majitele – zachraňovat původní střešní konstrukce. Jak říká náš kolega Vojtěch Koušek: „Snažíme se pomáhat zachovávat staré prvky konstrukcí a uchovávat tak kvalitní práci řemeslníků, jejímž dokladem jsou mnohé střešní konstrukce na historických objektech, které přečkaly staletí. I po několika staletích, při dobré údržbě, stále výborně slouží a splňují veškeré statické a funkční předpoklady. A proč by tedy neměly sloužit i nadále? V dobách, kdy tyto střešní konstrukce vznikaly, bylo řemeslo na vysoké úrovni, velmi ceněno a dbalo se na veškeré detaily. Tesař byl vlastně tím, čím je dnes truhlář a truhlář byl prakticky umělec. To dokládají zejména detaily tesařských čepových spojů nebo kolíková zajištění čepových […]

Posted in Novinky | Leave a comment

12 ZÁKLADNÍCH OTÁZEK A ODPOVĚDÍ KOLEM STAROSTÍ SE STŘECHOU

Jste si jisti, že není střešní nebo stropní konstrukce napadena dřevokaznými škůdci (hmyzem nebo houbou)? Poznat napadení dřevokazným hmyzem je většinou snadné. Rozpozná jej téměř každý, podle výletových otvorů. Co už je těžší, rozpoznat napadení dřevokaznou houbou. Lze ji odhadnout pomocí jejího postupného zbarvení do hněda, dále podle hranolkovitého rozpadání se struktury dřeva, které je na lomu hladké a lesklé a ztrácí svou pevnost. Často se však stává, že při určitých, pro dřevomorku, nepříznivých podmínkách probíhá hniloba pouze uvnitř trámů a povrch dřeva je tedy pro oko zdánlivě neporušený! Jste si jisti, že dřevokazní škůdci nejsou v aktivním stádiu? Poznat aktivní napadení lze podle výletových otvorů a požerku u otvorů. Někteří na sebe upozorní i hlučným křoupáním. Jestliže škůdci zaútočili ve velkém, chodbičky se spojují, vznikají větší otvory s drtí a požerkem. Je střešní a stropní konstrukce odborně ošetřena proti dřevokazným škůdcům? Jasným příznakem, že dřevo nebylo odborně ošetřeno, anebo bylo […]

Posted in Novinky | Leave a comment

Co všechno požírají červotoči a jak se vyvíjí

Dřevokazný hmyz klade vajíčka na povrch dřeva a jeho larvy vyhlodávají dřevo pod povrchem a uvnitř. Dřevokazný hmyz napadá veškeré dřevo. Nás trápí zejména napadení stavebních konstrukcí našich domů. Škody působí larvy, které si vytvářejí chodbičky pod povrchem a uvnitř dřeva. Postupně, jak se tyto chodby spojují, dřevo ztrácí svou stavební pevnost. Nejčastější dřevokazný hmyz v naší oblasti je tesařík krovový (Hylotrupes bajulus L.), tesařík fialový (Callidium violaceum), pilořitky (Siricidae), mravenci (Formicidae) a červotoči (Anobidae sp.). Červotoči Červotoči patří k našim nejmenším broukům, jeho larvy však dokážou způsobit nenapravitelné škody. Málo známá je skutečnost, že zdaleka ne všechny druhy škodí jako dřevokazný hmyz, ale že mnoho druhů červotoče požírá pouze potraviny. Nejprve samička červotoče naklade vajíčka a asi po měsíci se líhnou bílé larvy s hnědou hlavičkou, dlouhé kolem půl centimetru. Vývoj larvy trvá přibližně dva měsíce. Kuklí se v srpnu a příští rok na jaře se líhnou dospělí brouci. Brouci […]

Posted in Novinky | Leave a comment

Je moderní roubenka vlastně srub?

Kdo se jen trochu zajímá o roubenky, jistě se někdy musel zabývat otázkou, co je to za stavbu, ta nová roubenka. Díval se na ni a určitě se v něm odehrávaly různé pocity: Je to moc pěkné, ale něco mi tam nehraje… Je hezké, že se ty staré technologie dál používají, a že technologie jdou zároveň kupředu je samozřejmé. Ale co mi to… Roubenka bez výmazu!? Roubená stavba, lidově roubenka, je, světe div se, zbudována technikou roubení. Co to ale znamená? Nejen to, že jsou na sebe kladeny trámy, v rozích spojeny různými typy tesařských vazeb, ale všude se dočtete, že typickým prvkem roubených staveb je také hliněný výmaz ve spárách mezi trámy s vápenným nátěrem. Takže je jasno. Každý milovník roubenek tedy musí logicky dojít k závěru, že roubený dům bez výmazu je srub! Jenže pozor! Jak uvádí Wikipedia: Srub je dřevěná stavba vybudovaná z vodorovně kladených, v rozích pomocí dlabů […]

Posted in Novinky | Leave a comment

Dřevomorka domácí je chytřejší, než si myslíte!

Dřevomorka domácí (Serpula lacrymans) je dřevokazná houba, která intenzivně destruuje dřevo. Šíří se velice rychle. Jednou z jejích nepříjemných vlastností však také je, že se dlouho šíří naprosto nepozorovaně. Další nepříjemná věc je, že prorůstá nejen dřevem, ale dokonce i zdivem, a to rychlostí až 2 m za rok. Zralé plodnice Dřevomorky domácí dokáží produkovat až 6 000 výtrusů za minutu a jsou pohybem vzduchu roznášeny po celém objektu. A tyto výtrusy mají klíčivost až několik let. Optimální vlhkost pro Dřevomorku domácí je 30 %? O vlhkosti je potřeba bohužel říci ještě více než jen to, že optimální vlhkost dřeva je pro Dřevomorku domácí většinou uváděno 30 %, protože to by nás mohlo opravdu nebezpečně uchlácholit! Ne, na neštěstí potřebuje tyto vlhkostní podmínky jen v počátečním stadiu růstu! V pozdější fázi, kdy díky jejímu působení dochází k intenzívnímu rozkladu celulózy, si určité množství vody dokáže vyrábět i sama a na pravidla o vlhkosti můžeme zapomenout. Opravdu […]

Posted in Novinky | Leave a comment

Záchrana roubenek

V České republice je spousta krásných roubených staveb – chalup a statků, které přečkaly staletí. Jejich čas však stále běží, jako všem a všemu a je potřeba se o jejich budoucnost starat. Roubenky se rekonstruují, jejich krovy a roubení se ošetřují různými nátěry, vyměňují se silně napadené trámy… Někdy není dost finančních prostředků na nákladné rekonstrukce, a tak se roubenka pomalu v čase blíží svému zániku, protože dřevokazní škůdci, dříve nebo později, nakonec své dílo dokonají. Povrchové ošetření dřeva je prevencí a likvidací škůdců, ovšem pouze na povrchu dřeva. Uvnitř degradace dřeva pokračuje dál. Příroda považuje dřevo použité na konstrukce našich budov za biologický odpad a neúprosně se s ním snaží vypořádat! Existuje metoda, která se dostane i dovnitř trámů. Šetrná tlaková hloubková injektáž zlikviduje 100% škůdce uvnitř trámů a roubení ve všech stádiích a Airless nástřik je vysoce účinnou preventivní metodou. Jedině v kombinaci ošetření uvnitř i na povrchu trámů je ošetření […]

Posted in Novinky | Leave a comment

Seznam odborných dodavatelů

Od letošního roku jsme v Seznamu odborných dodavatelů Nová zelená úsporám. Díky tomu, že jsme prokázali svou odbornou způsobilost a byli zařazeni do tohoto seznamu, můžeme provádět práce při realizaci opatření podporovaných z programu Nová zelená úsporám. V našem případě to znamená stropní a střešní zateplování foukanou minerální izolací Supafil Loft 045 od společnosti KNAUF INSULATION, spol. s r.o., na kterou můžete čerpat dotaci. Program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných a bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie. Hlavním cílem Programu je pro vás především úspora energie v konečné spotřebě. Princip přiznání výše dotace je velmi jednoduchý. Čím více je snížena energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím větší je i míra finanční podpory. Tepelná izolace stropu ušetří až 30 % nákladů na topení a je až 10 x levnější než izolace pláště nebo výměna oken. Izolace půdy zlepšuje […]

Posted in Novinky | Leave a comment

Hubení dřevokazných škůdců

Hubení dřevokazných škůdců v aktivním stádiu a preventivní ochrana dřeva „Co vám nejvíce chutnalo z francouzské kuchyně?“ „Kredenc!“ řekl Červotoč proužkovaný. Tento vtip je samozřejmě smutná pravda. Skrývá se v něm však ještě jedna skutečnost o tomto škůdci – napadá jen starší dřevo (především jehličnanů) již několik let používané, zabudované a proschlé, jako je nábytek, okna, dveře, ale také trámy, resp. střešní konstrukce. Zajímavé je, že jen na vnitřní straně místností nebo krovů. Venkovní stranu stěn dřevěných domů a trámů nenapadá. Samička klade od 20 do 50 vajec. Tesařík krovový napadá rovněž dřevo jehličnanů, ovšem i nových konstrukcí. Tesařík krovový je díky velkosti a žravosti svých larev nejnebezpečnější škůdce opracovaného, zabudovaného dřeva. Samička klade 80 až 200 vajíček do spár a výsušných prasklin. Vylíhlé larvy vyhlodávají chodby pod povrchem a později se zavrtávají hlouběji. Vydávají při tom charakteristický vrzavý zvuk a napadené dřevo se nakonec rozpadá na drť. V případě, že se tedy např. krov chemicky […]

Posted in Novinky | Leave a comment